INTRODUCCIO PROMOTORS CONTINGUTS PROGRAMA LOGISTICA INSCRIPCIO CONTACTA ULTIMAHORA
Grup de Treball 2: La gestió de les persones a les administracions públiques