INTRODUCCIO PROMOTORS CONTINGUTS PROGRAMA LOGISTICA INSCRIPCIO CONTACTA ULTIMAHORA

 

  

És una gran satisfacció per a les institucions
organitzadores, patrocinadores i col·laboradores
constatar el gran interès aixecat per aquest congrés,
que va tenir lloc els dies 5 i 6 de juliol de 2006 a Barcelona.
Una nova mostra de la inquietud dels professionals de la
gestió pública catalana per a situar les administracions públiques
del país en un rol de lideratge i innovació en la creació de valor públic.

>Conclusions del Congrés i "Deu missatges del IICCGP"

>Llibre d'actes del Congrés: Reflexió > acció > valor públic

>Fotografies del congrés.

>Consulta les ponències dels diferents grups de treball.

 Deu missatges del II Congrés Català de Gestió Pública Publicades les actes del Congrés Premiats: I Premis d'Innovació i Excel·lència en Gestió Pública INAUGURACIÓ: El Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya i l'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde de Barcelona presideixen la inauguració del congrés. El Dr. Michael Barzelay, catedràtic de gestió pública de la London School of Economics & Political Science dicta la conferència inaugural. Fer País > fer Estatut > fer Administració ?: A la taula rodona del 6 de juliol Carles Ramió, Francisco Longo, Pilar Pifarré i Ernest Maragall dialoguen sobre la necessitat d'un model integral de gestió pública per Catalunya. LA BANDA SONORA: del congrés és el tema Baby elephant walk de Henry Mancini El lema del congrés és REFLEXIÓ > ACCIÓ > VALOR PÚBLIC