Descripció
No hi ha gestió sense gestors. No hi ha organització sense persones. Com es gestionen les persones a les organitzacions públiques? Quines especificitats incorpora aquesta gestió? Quins son els reptes actuals de la gestió dels recursos humans a els administracions públiques? Quin rol ha de jugar i en quina forma s'ha de constituir la figura del directiu públic?
 
Co-directors: Francisco Longo, director de l'Institut de Direcció i Gestió Pública (IDGP) d'ESADE. Manuel Férez, professor de l'Institut de Direcció i Gestió Pública (IDGP) d'ESADE.

Autor/s Francisco Longo, director de l’Institut de Direcció i Gestió Púbica (IDGP) d’ESADE. Manuel Férez, professor de l’Institut de Direcció i Gestió Pública (IDGP) d’ESADE.
Títol 

Ponència marc. La gestió de les persones a les administracions públiques.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 11:30h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa 

 

Autor/s Josep Ramon Morera, cap de Servei d’Estudis de Règim Local, Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació i Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya.
Títol 

Ponència 1. Una política d’administració i funció públiques per a Catalunya.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 12:15h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

 

Autor/s Lluís Azemar, responsable de Projectes de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya.
Títol 

Ponència 2. Cap a un nou marc jurídic de la funció pública catalana? Perspectives i oportunitats arran de l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya i de l’elaboració de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 12:45h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

 

Autor/s 

SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, Govern Belga.

Títol 

Ponència 3. El model de SELOR.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 13:15h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa (pendent) 

  

Autor/s Joan Mauri, director de l’Escola de Policia de Catalunya.
Títol 

Ponència 4. El model de relacions laborals a les administracions públiques.

Aula 2    Hora 6 de juliol, 12:00h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

  

Autor/s Rafael Jiménez Asensio, cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.
Títol 

Ponència 5. Los directivos públicos.

Aula 2    Hora 6 de juliol, 12:30h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

  

Autor/s Xavier Boltaina, cap de Recursos Humans de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i professor associat de la Universitat de Barcelona.
Títol 

Ponència 6. Temporalitat i precarietat a l’ocupació pública.

Aula 2    Hora 6 de juliol, 12:30h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

Autor/s José Antonio Pascualena, director de l’Oficina de Desenvolupament de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
Títol 

Comunicació 1. Proposta pràctica per desenvolupar els principis teòrics dels models de gestió per competències.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 16:15h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa 

  

Autor/s M. Carme Noguer, coordinadora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manelleu.
Títol 

Comunicació 2. Experiència de l’avaluació del desenvolupament mitjançant la gestió per competències a l’Ajuntament de Manlleu. Extensió a d’altres instruments de Recursos Humans. Dificultats i aprenentatges.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 16:30h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa / Presentació resum

  

Autor/s Joan Gené, professor associat del Departament de Salut Pública de la Unversitat de Barcelona. Professor agregat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la UIC, director de la Fundació SENY i professor associat de la UB. Lluís Fornies, director de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Barcelona.
Títol 

Comunicació 3. Impacte de la productivitat variable i la carrera professional dels metges i les infermeres de l'Institut Català de la Salut.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 16:45h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

  

Autor/s Marta Labata, directora de Selecció, Formació i Avaluació de Polítiques de Recursos Humans Transports Metropolitans de Barcelona.
Títol 

Comunicació 4. Gestió del canvi i polítiques de Recursos Humans per la implantació d'un nou model operatiu al Metro de Barcelona.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 17:00h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

  

Autor/s 

M. Teresa Jiménez i Antón, subdirectora general de Gestió de Personal de la Direcció General de la Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya. M. Rosa Martí i Estrada, cap del Servei de Recursos i Mobilitat de la Direcció General de la Funció Pública del  Departament de Governació i Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya.

Títol 

Comunicació 5. L’experiència de l’Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs a l’Administració de la Generalitat: reflexions sobre el seu futur.

Aula 2    Hora 5 de juliol, 17:15h
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa

 

Autor/s 

Francesc-Xavier Sales, professor d'EADA. Marc B. Escolà, professor de la Universitat Abat Oliba CEU.

Títol 

Comunicació virtual. El fracàs del model gerencialista en els ens associatius locals de Catalunya. Una anàlisi empírica.

      
Resum 

Pendent

Documents 

Ponència completa 

    

   

 Tornar